Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Preguntes freqüents sobre els eclipsis de Sol


Què és un eclipsi de Sol?


Els eclipsis de sol o solars es donen quan la Lluna s’interposa entre la Terra i el Sol. Cal dir, però, que des del punt de vista de la Terra, la Lluna i el Sol tenen gairebé el mateix diàmetre. A més a més, degut les variacions de la distància entre la Terra i la Lluna, aquesta pot ser vista, des de la Terra, més gran o més petita que el Sol. Això dóna lloc als tres tipus d’eclipsis solars: parcials, totals o anulars.

Quines característiques tenen els diversos tipus d'eclipsi?

ECLIPSI PARCIAL: Té lloc quan la Lluna no està del tot alineada amb la Terra i el Sol. El què succeeix en aquests casos és que una part de la Terra s’endinsa en la penombra de la Lluna, però donat que la Lluna no està correctament alineada, l’ombra del satèl·lit no toca en cap moment la superfície de la Terra (veure Fig. 1). El resultat d’aquesta situació és un eclipsi parcial de sol. Des de la Terra, es pot veure com una part del disc lunar tapa la superfície del Sol, però no l’arriba a cobrir en cap moment. Tots els eclipsis solars comencen d’aquesta manera, ja que la lluna es va desplaçant fins aconseguir l’alineació correcta.

Figura 1: Esquema mostrant la posició de la Terra, la Lluna i el Sol durant un eclipsi parcial de Sol.

ECLIPSI ANULAR: Si la Lluna, correctament alineada, es situa entre la Terra i el Sol en el moment en el que aquesta està més allunyada, la seva ombra no serà prou llarga com per arribar a tocar la Terra (veure Fig. 2). En aquest moment es produirà un eclipsi anular de sol. Un observador situat en el punt adequat de la Terra, podrà veure que la Lluna tapa la part central del disc solar. Tot al voltant d’aquesta zona fosca, es podrà veure la llum solar.

Figura 2: Esquema mostrant la posició de la Terra, la Lluna i el Sol durant un eclipsi anular de Sol.

ECLIPSI TOTAL: Finalment, si es produeix un eclipsi de sol en el moment en el que la lluna està més propera a la Terra, es produirà un eclipsi total de sol (veure Fig. 3). Aquests eclipsis són molt interessants perquè, a part del fet de poder veure el Sol totalment ocultat, es poden veure tota una sèrie de fenòmens poc habituals. El primer fenomen que es pot observar són les anomenades perles de Bailly. Just en el moment en el que la Lluna està a punt d’ocultar totalment el Sol, es pot observar la brillantor de l’astre a través de les valls de la Lluna. Això fa que s’observin tota una sèrie de punts brillants al voltant del disc fosc de la Lluna. A continuació, i amb instrumental adequat, es poden veure les protuberàncies d’una de les capes de les que està format el Sol, la cromosfera. Finalment, ja en la fase de totalitat, quan el Sol està totalment tapat per la Lluna, es pot veure la capa més externa del Sol, la corona. Aquestes dues capes no es poden observar habitualment degut a la brillantor del Sol, però són perfectament visibles en un eclipsi. Actualment, però, hi ha instruments preparats per tapar el disc solar de forma artificial, podent observar així aquestes capes.

Figura 3: Esquema mostrant la posició de la Terra, la Lluna i el Sol durant un eclipsi total de Sol.

Per què no es produeix un eclipsi a cada lluna nova?


Diem que la lluna es troba en fase de lluna nova quan només rep la llum del Sol pel cantó oposat a la Terra, per tant en un eclipsi de Sol sempre estarem en fase de lluna nova. El motiu pel que no en totes les llunes noves hi ha un eclipse té el seu origen en que la òrbita de la lluna està lleugerament inclinada (5 graus i 6 minuts) respecte el pla Terra-Sol. Per tant la major part de vegades la lluna nova es situa en un pla diferent i es només quan la lluna nova es produeix en el pla Terra-Sol o molt propera a aquest que tenim un eclipsi de Sol.

Com es pot observar un eclipsi de Sol?


MAI NO MIREU EL SOL DIRECTAMENT
Mirar el Sol directament sense protecció o a través d'ulleres (incloses les ulleres de sol), telescopis o qualsevol altre instrument no dissenyat amb aquesta finalitat pot produir-nos greus lesions als ulls. Per tal d'observar-lo cal fer servir la instrumentació adequada (ulleres d'observació solar, filtres o pantalles de projecció).

Des de quins llocs de la Terra es pot observar un eclipsi de Sol?


A diferència d'un eclipsi de lluna que es pot veure des de qualsevol punt de la Terra on sigui de nit mentre duri l'eclipsi, els eclipsis de Sol només es veuen en unes franges concretes. Així doncs, l'eclipsi es veurà total (o anular) en una estreta franja d'uns centenars de quilòmetres de gruix i alguns milers de quilòmetres de recorregut que es correspon amb la trajectòria del con d'ombra (o d'antiombra) que provoca la Lluna sobre la superfície terrestre. En una franja molt més ampla l'eclipsi serà parcial.

Què són les sèries Saros?


Existeix un comportament cíclic en els eclipsis que fa que cada 18'6 anys hi hagi dos eclipsis molt semblants. Aquests eclipsis s'agrupen en sèries, anomenades sèries Saros. Segons això, es podria pensar que tots els eclipsis pertanyents a una mateixa sèrie són molt semblants. Això no és del tot així, ja que només s'assemblen els dos eclipsis consecutius. A mesura que es va avançant en la sèrie, els eclipsis evolucionen, així els eclipsis de Sol comencen essent parcials, després passen a ser totals o anulars i per acabar tornen a ser parcials. Després de l'últim eclipsi parcial, en un procés que ha pogut durar més de 1500 anys, la sèrie s'esgota.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl