Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

J. Portell i X. Luri: "Sónar Calling GJ273b"

Astronomía en la radio y la TV

màxim

21/11/2017

Los investigadores del ICCUB, Jordi Portell y Xavier Luri, hablan sobre la iniciativa del Sónar Festiva de enviar música al espacio.

En el programa "Estat de Gràcia" de Catalunya Ràdio. MINUTO:10:47

* Enlace con el programa* (catalán)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl