More topic actions...Edit   Attach

J. Portell i X. Luri: "Sónar Calling GJ273b"

Astronomia a al rādio i a la TV

māxim

21/11/2017

Els investigadors del ICCUB, Jordi Portell i Xavier Luri, parlen sobre la iniciativa del Sónar Festiva d'enviar música a l'espai.

Al programa "Estat de Grācia" de Catalunya rādio. MINUT:10:47

* Enllaį amb el programa*

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl