Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Persèids 2016

màxim

Agenda astronòmica 2016

Monografia sobre les pluges d'estels

Introducció

Avui per avui els Persèids són, sense cap mena de dubte, la pluja d'estels més famosa entre la població. No hem d'estranyar-nos d'aquest fet, ja que existeixen raons poderoses que ho expliquen a la perfecció: en primer lloc, ens visiten cada any en ple mes d'agost, quan molta gent està gaudint de les seves vacances estivals lluny de les grans ciutats. És doncs un moment perfecte per a abandonar-se a aquesta mena d'espectacles: relaxació, llibertat horària i temperatures agradables per a les activitats nocturnes a l'aire lliure ens predisposen a fer-ho.

Els Persèids reben aquest nom perquè semblen sortir de la constel·lació de Perseu on es situa el radiant. El radiant és el punt d'intersecció amb l’esfera celest de les projeccions cap enrere de les trajectòries dels meteors que componen la pluja.

Cal recordar que una pluja d'estels consisteix en l'entrada de meteoroides a l'atmosfera terrestre procedents de l'espai. Els meteoroides en general poden tenir des de mides de grans de pols fins a fragments rocosos de grans dimensions. Constantment se n'introdueixen a l'atmosfera terrestre però hi ha algunes dates concretes en les quals aquest nombre augmenta considerablement i diem que es produeix una pluja d'estels. Aquests meteoroides, en entrar a l'atmosfera terrestre, s'escalfen de manera sobtada pel fregament i es cremen donant lloc a les vistoses traces característiques, els meteors. La majoria de les pluges d'estels tenen el seu origen en els cometes. Aquests astres estan composats de gel i pols (sovint es diu que són boles de neu bruta) i quan s'aproximen al Sol, la part gelada s'evapora parcialment i s'allibera pols que pot quedar-se atrapada en la mateixa òrbita que el cometa. Aquesta pols no es reparteix de manera equitativa al llarg de l'òrbita. Pel cas de els Persèids, el cometa que les genera és el Swift-Tuttle que té un període de 130 anys. Quan aquest cometa passa a prop del Sol, allibera el material i pobla considerablement aquell sector de la seva òrbita de partícules.

Al voltant de l'11-12 d'agost de cada any, la posició de la Terra intercepta l'òrbita del cometa Swift-Tuttle i, per tant, entren els fragments alliberats pel cometa a la nostra atmosfera configurant una pluja d'estels. Si aquesta intercepció es realitza després de què el cometa hagi transitat per aquella posició (un cop cada 130 anys) llavors la pluja és molt intensa i és el que anomenem 'tempesta', podent observar alguns milers d'estels fugaços per hora. El cometa Swift-Tuttle va fer la seva darrera visita per la part interna del Sistema Solar l'any 1992. El fet de produir-se a l'estiu de l'hemisferi nord convida els observadors boreals a seguir les evolucions d'aquests episodis.

Com serà la pluja?

L'índex ZHR ens dona una idea de la quantitat de meteors que en condicions ideals d'observació es poden veure per hora en el màxim d'una pluja d'estels, per els Persèids 2016 el ZHR és 150.

El pic màxim d'activitat d'aquest any s'espera el 12 d'agost des de les 13:00 a les 15:30 TU, que en hora oficial és des de les 15:00 a les 17:30. Com que el pic coincideix amb horari diürn dona a la tarda el millor moment per a mirar serà la nit de dijous 11 a divendres 12. A partir de les 23:00 la constel·lació de Perseu, on es situa el radiant de la pluja, ja començarà a ser alta sobre l'horitzó i per tant a partir d'aleshores es podrà tenir una bona perspectiva del radiant.

Com que la lluna acabarà de passar el quart creixent el dimecres dia 10, fins una hora després de la mitjanit no podrem gaudir d'un cel sense lluna. Però, tot i amb això, si no hi ha núvols pot ser una gran nit per a contemplar la pluja d'estels.

Recordeu que la pluja es considera activa no només el dia que senyalem si no també uns dies abans i després (més o menys entre el 17 de juliol i el 25 d'agost), i encara que el nombre de meteors no sigui com en el seu màxim també se'n poden veure.

Com observar

Les plujes es poden observar a ull nu. Per trobar el radiant que es situa a la constel·lació de Perseu, és millor encarar-vos cap al nord i aleshores mirar una mica cap a l'est (mapa). Tot i amb això però es poden veure en qualsevol part del cel. Recordeu que per observar ve els estels cal anar a un punt allunyat de fonts de llum. És aconsellable portar una estora per jeure al terra còmodament i roba d'abric per si esteu una estona llarga.

màxim
mapa on podeu veure situat el radiant per a una localitat de Catalunya a les 23:00 del 11/08/2016

Envian's fotografies

Si fas fotografies als Persèids i ens les vols enviar te les publicarem Serviastro. Només cal que ens enviis la fotografia amb les característiques tècniques del dispositiu que has utilitzat, el teu nom i el lloc, data i hora des d'on estan fetes.

Envia-les a: divulgacio@fqa.ub.edu

Enllaços

Prediccions de l'IMO per a 2016

Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl