Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Persèids 2005

tornar

Monografia sobre les pluges d'estels

(23 juliol-22 agost 2005)

Per Salvador J. Ribas

Informació general:

Els Persèids són probablement la més famosa de les pluges d'estels. Reben aquest nom perquè semblen sortir de la constel·lació de Perseu on es situa el radiant. Cal recordar que una pluja d'estels consisteix en l'entrada de meteors (el que anomenem estels fugaços) a l'atmosfera terrestre procedents de l'espai.

Els meteors en general poden tenir des de mides de grans de pols fins a fragments rocosos de grans dimensions. Constantment se n'introdueixen a l'atmosfera terrestre però hi ha algunes dates concretes en les quals aquest nombre augmenta considerablement i diem que es produeix una pluja d'estels. Aquests meteors, en entrar a l'atmosfera terrestre, s'escalfen de manera sobtada pel fregament i es cremen donant lloc a les vistoses traces característiques.

La majoria de les pluges d'estels tenen el seu origen en els cometes. Aquests astres estan composats de gel i pols (sovint es diu que són boles de neu bruta) i quan s'aproximen al Sol, la part gelada s'evapora parcialment i s'allibera pols que pot quedar-se atrapada en la mateixa òrbita que el cometa. Aquesta pols no es reparteix de manera equitativa al llarg de l'òrbita. Pel cas dels Persèids, el cometa que les genera és el Swift-Tuttle que té un període de 130 anys. Quan aquest cometa passa a prop del Sol, allibera el material i pobla considerablement aquell sector de la seva òrbita de partícules.

Al voltant de l'11-12 d'agost de cada any, la posició de la Terra intercepta l'òrbita del cometa Swift-Tuttle i, per tant, entren els fragments alliberats pel cometa a la nostra atmosfera configurant una pluja d'estels. Si aquesta intercepció es realitza després de què el cometa hagi transitat per aquella posició (un cop cada 130 anys) llavors la pluja és molt intensa i és el que anomenem 'tempesta', podent observar alguns milers d'estels fugaços per hora.

El cometa Swift-Tuttle va fer la seva darrera visita per la part interna del Sistema Solar l'any 1992 i, com a resultat, en la dècada dels 90 s'han produït destacats episodis de Persèids. El fet de produir-se a l'estiu de l'hemisferi nord convida els observadors boreals a seguir les evolucions d'aquests episodis.

Agraïment: Algunes imatges i dades han estat extretes de Gary W. Kronk's Comets & Meteor Showers

Prediccions per 2005:

Les prediccions per aquest any 2005 no són gaire destacades. Els models matemàtics de predicció de Persèids deriven diversos màxims que permetran realitzar interessants observacions des de diversos punts de la Terra, de fet diversos models resalten pics d'activitat diferents per la nit de l'11 d'agost i sobretot matinada ja del dia 12. La Lluna es trobarà en fase de quart creixent i afectarà molt poc les observacions de Persèids a la segona part de la nit (les millors hores). A més, es podrà comptar amb la presència de Mart força a prop del radiant.

Segons diversos models s'obtenen els següents pics d'intensitat: El model desenvolupat per Vaubaillon dóna un primer màxim que es produirà ja la matinada del 12 d'agost cap a les 3:54 TU. S'espera que es puguin arribar a observar uns 100 meteors per hora. Donat el seu horari serà adequada l'observació des de la major part d'Europa occidental, Àfrica i l'Atlàntic. Unes hores més tard cap a les 9 TU, segons el model de Lyytinen , es produeix un màxim provocat pel núvol de pols en quarta revolució (pols antiga). Aquest màxim podrà generar entre 30 i 40 meteors per hora. Pel seu horari l'observació serà favorable a la part occidental del continent americà i el Pacífic.

Per a major detall de les zones horàries podeu consultar The World Clock

Imatges de Persèids:

Envieu-nos les vostres fotografies al correu serviastro@am.ub.es!!!
Les penjarem en aquesta pàgina per tal que tothom que així ho desitgi pugui admirar-les.

tornar

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl