Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J.M. Paredes: "L'univers de raigs gamma"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

Confer 07 febrer 310.jpg

-
-

A càrrec de: Josep Maria Paredes Poy (ICCUB [IEEC-UB]))

Data: 07/02/2018

Hora: 20:00

Context:-

Lloc: Agrupació Astronòmica de Sabadell

Resum:

Fins l'any 1932, el coneixement de l'Univers s'havia basat en observacions òptiques. El desenvolupament científic i tecnològic al llarg del segle XX ha permès poder observar-lo en tot l'espectre electromagnètic, estenent la finestra observacional d’ones ràdio a raigs gamma i s’han descobert els quàsars, les erupcions de raigs gamma (GRBs) o la radiació de fons de microones. Ens centrarem en la part de l’espectre més energètica i més jove, els raigs gamma.

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl