Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Mart estarà en oposició la nit de Nadal

Tornar

Mart en oposició

El dia 24 de desembre, a les 20 hores TU el planeta Mart es situarà en oposició, observat des de la Terra: estarà en el punt del cel diametralment oposat al Sol, tal com s'aprecia en el diagrama següent:

Diagrama de la Terra i Mart en oposició: el Sol i Mart es troben sobre una mateixa línia, amb la Terra entre els dos.
Diagrama de la Terra i Mart en oposició. No està a escala.
Cortesia: NASA

Aquesta configuració és especialment favorable per a l'observació, per diverses raons: en primer lloc, Mart és sempre molt brillant en l'oposició, ja que en aquest punt es troba força proper a la Terra (aquest any, la màxima aproximació té lloc el dia 19 de desembre). A més, en l'oposició els objectes són visibles al llarg de tota la nit: surten de darrere de l'horitzó oriental en el moment que el Sol s'amaga sota l'horitzó occidental i no es ponen fins a la sortida del Sol.

Malgrat que l'aproximació màxima d'aquest any no és ni de lluny tan estreta com la dels anys 2001, 2003 o 2005 i, en conseqüència, Mart es veu més petit que en els altres casos, la situació del planeta vermell és idònia per a la seva observació.

Això és degut al fet que l'oposició té lloc aquest any gairebé en el solstici d'hivern (el 22 de desembre) i, per tant, Mart es troba gairebé tan amunt en els cels de l'hemisferi nord terrestre com és possible. El diagrama següent pot ajudar a comprendre aquest extrem.

Digrama de la Terra i la volta celest, sobre la qual s'ha marcat el nord i dibuixat l'equador celest (tall de la volta celest pel pla perpendicular a la direcció sud-nord) i l'eclíptica (recorregut aparent del Sol sobre la volta celest en un any), els quals formen un angle de 23,5º, de manera que el Sol està 23,5º per sobre de l'equador en el solstici d'estiu, a sobre de l'equador en els equinoccis (punts de tall de l'eclíptica i l'equador celest) i 23,5º per sota de l'equador celest en el solstici d'hivern
Diagrama de l'equador celest i l'eclíptica. En oposició, Mart es situa gairebé tan amunt com és possible si el Sol està en el solstici d'hivern.
Cortesia: Astronomynotes

En trobar-se alt sobre l'horitzó, la influència de l'atmosfera terrestre en l'observació es fa mínima, ja que la llum procedent dels objectes astronòmics ha de travessar un gruix mínim d'atmosfera, i la qualitat de les imatges astronòmiques es veu molt afavorida.

Un al·licient més per als observadors serà la Lluna plena de la mateixa nit de Nadal. La nit del dia 24 observarem la Lluna sortint per l'horitzó oriental acompanyada de molt a prop per un planeta Mart molt brillant. Els dos objectes es mouran junts a través del cel, passant molt amunt al bell mig de la nit, per a pondre's novament gairebé alhora en el moment de la sortida del Sol.

La Lluna ocultarà Mart en algunes zones

Aquesta extrema aproximació de la Lluna i Mart és, de fet, una ocultació del planeta pel nostre satèl·lit en una part significativa de l'hemisferi nord: Alaska i el nord-oest del Canadà, Islàndia, Alemanya, els països escandinaus, l'est d'Europa, etc.

Plànol de les zones des d'on serà observable l'ocultació.
Plànol de les zones des d'on és observable l'ocultació la nit del 24 de desembre.
Cortesia: IOTA .

En aquestes zones, la Lluna taparà Mart a la vista dels observadors, tal com va passar a casa nostra amb Saturn el 22 de maig i amb Venus el 18 de juny d'aquest any 2007.

Per a més informació al respecte consulteu la pàgina de la IOTA .

Oposició i màxima aproximació no tenen per què coincidir

És possible que el lector trobi sorprenent que l'oposició i la màxima aproximació d'un determinat planeta no coincideixin necessàriament, tal com podria semblar evident que hauria de ser a partir d'una anàlisi precipitada de diagrames com el següent:

Diagrames del moviment de la Terra i Mart entorn del Sol. Les òrbites semblen circulars, quan no ho són..
Diagrama del moviment de la Terra i Mart entorn del Sol des de l'agost fins al desembre de 2007
Cortesia: NASA

No s'ha de perdre de vista que les òrbites planetàries no són circumferències perfectes. En realitat, són el·lipses que es desvien lleugerament - en alguns casos més significativament que en d'altres - de la circularitat:

Diagrama on es mostren les òrbites reals (el·líptiques) de Mercuri, la Terra i Mart, així com les òrbites ideals circulars amb radi igual a la distància mitjana de cada planeta al Sol. Mentre la Terra segueix una òrbita molt i molt circular, Mart i Mercuri s'allunyen significativament de la circularitat. S'observa, a més, que l'orientació de les diferents òrbites (entengui's, si es vol, dels seus respectius semieixos majors) no és la mateixa.
Diagrama de les formes reals de les òrbites planetàries comparades amb les circumferències ideals de radi igual a la distància mitjana de cada planeta al Sol.
Cortesia: NASA

Així pot entendre's molt fàcilment que la distància que ens separa del planeta que es troba en la màxima aproximació respecte a nosaltres no sigui sempre la mateixa (com hauria de passar en el cas d'òrbites circulars), ja que depèn del punt de les òrbites respectives en què tingui lloc. També s'entén que la màxima aproximació pot donar-se abans de l'oposició - si la Terra comença a allunyar-se de Mart abans d'arribar-hi -, després - si comença a allunyar-se després - o simultàniament.

L'animació en flash que podreu trobar aquest enllaç probablement us ajudi també a comprendre el que està passant.

Les vostres imatges

Aprofiteu que les condicions seran gairebé immillorables si el temps acompanya per a fotografiar el planeta vermell, i envieu-nos les vostres imatges!

Tornar

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl