Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Oposició de Júpiter el dia 9 de juliol de 2008

Tornar

Informació sobre l'observació pública de Júpiter a Alella (4 juliol)

El dia 9 de juliol de 2008, a les 9 hores TU, el planeta Júpiter es situarà en oposició vist des de la Terra. Així doncs, els dies al voltant d'aquest moment, Júpiter sortirà gairebé en el moment de la posta del Sol i romandrà visible al cel tota la nit, posant-se pràcticament amb la sortida del Sol.

En aquesta visió de Júpiter destaquen les característiques franges de colors marrons clars i foscos de la seva atmosfera. Així mateix, apareix en la imatge el satèl·lit Europa, l'ombra del qual sobre Júpiter s'aprecia perfectament com una taca ben negra una mica per sota de l'equador de gegant gasós.
La sonda Cassini s'aproxima a Júpiter (octubre de 2000)
Reconeixements: Cassini Imaging Team, Cassini Project, NASA

Es tracta de l'ocasió ideal per a observar Júpiter, que serà molt brillant, més que qualsevol estrella del cel: tindrà una magnitud aparent de -2.7.

Observar Júpiter amb material d'afeccionat és molt espectacular, ja que no només es veu el planeta, sinó que poden observar-se alguns dels seus satèl·lits (especialment els anomenats galileans: , Europa, Ganimedes i Cal·listo) i fins i tot distingir trets de la superfície gasosa del planeta.

Júpiter es trobarà situat a la constel·lació de Sagitari
Situació de Júpiter en el moment de l'oposició
(Imatge obtinguda per membres de ServiAstro amb el programari Guide 7).

Les oposicions planetàries

Anomenem oposició a la posició que ocupa un planeta superior (els que estan més allunyats del Sol que la pròpia Terra: Mart, Júpiter, Saturn,...) quan es troba exactament a 180º de longitud eclíptica, mesurant des del Sol; és a dir, quan està precisament sobre el pla perpendicular a l'eclíptica (pla de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol) que conté el centre del Sol i el de la Terra. És necessari parlar d'aquest pla, i no pot dir-se senzillament la recta que uneix els centres de la Terra i el Sol, perquè les òrbites dels planetes no són exactament sobre el mateix pla (veieu el segon diagrama).

Diagrama d'una oposició, vista per sobre del pla de l'eclíptica
Diagrama d'una oposició, vist des d'una posició per sobre del pla de l'eclíptica.
Cortesia: Viquipèdia francesa

Només els planetes superiors poden situar-se en el que s'anomena oposició. Els planetes inferiors (els més propers al Sol que nosaltres: Mercuri i Venus) també poden trobar-se en posicions destacades, anomenades conjuncions superior i inferior i màximes elongacions, tal com s'explica en l'article publicat a Serviastro en ocasió de la màxima elongació est de Venus del 29 de març de 2004.

Diagrama d'una òrbita planetària, comparada amb la pròpia eclíptica
Diagrama d'una òrbita planetària i la comparació amb l'eclíptica.
Cortesia: Asociación Larense de Astronomía

Properes oposicions

Les properes oposicions de planetes visibles a ull nu són:

  • 2009-03-08: oposició de Saturn
  • 2009-08-14: oposició de Júpiter

Oposicions passades

Tornar
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl