Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Oposició de Júpiter (nit del 5 al 6 de juny de 2007)

Tornar


La mitjanit del dimarts 5 al dimecres 6 de juny de 2007, el planeta Júpiter es situarà en oposició, observat des de la Terra. En termes pràctics, això significa que el moment serà òptim per a observar-lo, per les raons següents:

  • Sortirà més o menys en el moment de la posta de sol i no es pondrà fins al final de la nit, de manera que romandrà visible la nit sencera.
  • En l'època d'oposició, el planeta es troba a la posició més propera a la Terra.
  • En l'època d'oposició, la llum del Sol reflexada pel planeta que arriba a la Terra és màxima, de manera que se'l veu més brillant que en qualsevol altra ocasió, com a conseqüència de la proximitat entre els dos planetes.

Visió de Júpiter per la sonda Cassini-Huygens
Imatge de Júpiter presa per la sonda Cassini-Huygens el 30 de gener de 2001.
Cortesia: NASA

Les oposicions planetàries

Anomenem oposició a la posició que ocupa un planeta superior (els que estan més allunyats del Sol que la pròpia Terra: Mart, Júpiter, Saturn,...) quan es troba exactament a 180º de longitud eclíptica, mesurant des del Sol; és a dir, quan està precisament sobre el pla perpendicular a l'eclíptica (pla de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol) que conté el centre del Sol i el de la Terra. És necessari parlar d'aquest pla, i no pot dir-se senzillament la recta que uneix els centres de la Terra i el Sol, perquè les òrbites dels planetes no són exactament sobre el mateix pla (veieu el segon diagrama).

Diagrama d'una oposició, vista per sobre del pla de l'eclíptica

Diagrama d'una oposició, vist des d'una posició per sobre del pla de l'eclíptica.
Cortesia: Viquipèdia francesa

Només els planetes superiors poden situar-se en el que s'anomena oposició. Els planetes inferiors (els més propers al Sol que nosaltres: Mercuri i Venus) també poden trobar-se en posicions destacades, anomenades conjuncions superior i inferior i màximes elongacions, tal com s'explica en l'article publicat a Serviastro en ocasió de la màxima elongació est de Venus del 29 de març de 2004.

Diagrama d'una òrbita planetària, comparada amb la pròpia eclíptica
Diagrama d'una òrbita planetària i la comparació amb l'eclíptica.
Cortesia: Asociación Larense de Astronomía

Galeria d'imatges:

Prepareu els vostres telescopis i càmeres fotogràfiques i envieu-nos els resultats!! Els veureu penjats en aquesta pàgina de seguida.

Tornar

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl