Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Ocultació de Venus del 18 de juny de 2007

Tornar

Atenció!!
No observeu mai el Sol directament, ni a ull nu ni amb instruments de cap mena.

Descripció general de l'ocultació

Venus és el tercer objecte més brillant del cel darrera del Sol i de la Lluna. De ben segur que tothom l'ha vist milers de cops al cel, sempre a prop del Sol: de vegades al cel occidental, durant la posta de Sol i els moments immediatament posteriors; altres vegades al cel oriental, entorn a l'alba, fins al moment en què la brillantor de l'astre rei el fa desaparèixer de la vista de la majoria de nosaltres.

Efectivament, la major part de nosaltres acabaria perdent de vista el planeta Venus després de la sortida del Sol, però alguns serien encara capaços de seguir-lo. De fet, Venus és un astre tan brillant que qualsevol pot veure'l de dia si sap exactament on cercar-lo. El problema és que habitualment, trobar-lo és molt i molt difícil.

El proper dia 18 serà una excepció: Venus, amb una magnitud de -4.4, es trobarà molt a prop de la Lluna, de manera que n'hi haurà prou amb buscar-la, i llavors l'únic punt brillant que s'observarà al seu voltant - una mica a l'est - serà Venus. L'apropament serà tal que la Lluna taparà Venus durant gairebé una hora sencera als observadors de Barcelona!

A més a més, la situació del cel en conjunt serà especilament apropiada per a observar aquesta ocultació:

  1. Venus haurà passat per la posició de màxima elongació est el dia 9 de juny , de manera que la seva posició respecte al Sol serà encara llunyana i la seva llum no interferirà en l'observació.
  2. La Lluna és nova el dia 15 de juny, de manera que el dia 18 estarà encara en una fase creixent molt lleugera: només el 15% del disc lunar estarà il·luminat (fase de 0.151), de manera que la seva brillantor tampoc serà molesta per als observadors i fotògrafs.

Aspecte global de l'ocultació del 18 de juny de 2007 vista des de Barcelona.

Aspecte global de l'ocultació del 18 de juny de 2007 vista des de Barcelona.
La imatge ha estat obtinguda per membres de Serviastro amb el programa de codi lliure Celestia

Aspecte global de la reaparició el 18 de juny de 2007, vista des de Barcelona.
Aspecte global de la reaparició el 18 de juny de 2007, vista des de Barcelona.

La imatge ha estat obtinguda per membres de Serviastro amb el programa de codi lliure Celestia

A simple vista, podrà detectar-se el planeta Venus gràcies - com hem dit - a la Lluna i podrà apreciar-se com queda ocultat pel costat eclipsat del nostre satèl·lit i, posteriorment, reapareix a l'altre costat més brillant. Així doncs, no teniu excusa - si el temps acompanya: estigueu on estigueu n'hi haurà prou amb aixecar el cap i mirar al cel per a gaudir de l'espectacle!!

Ara bé, si algú vol apreciar realment el fenomen haurà d'observar-lo amb algun instrument. Recordeu en tot moment que no heu de mirar el Sol directament!! Fer-ho a ull nu ja ens deixa enlluernats una bona estona, i si mirem amb un instrument d'augment sense protecció podríem patir greus lesions a la vista. Per a començar a apreciar alguns detalls podria haver-n'hi prou amb uns binoculars de gran augment, sempre i quan es fixin bé d'alguna manera per a evitar les vibracions que acostumen a afectar les observacions quan se'ls agafa amb les mans. Sigui com sigui, un telescopi és sempre el més apropiat.

Aquells que observin amb instruments d'aquesta mena, podran gaudir del fenomen en tota la seva plenitud:

  • En primer lloc, ho tindran moltíssim més fàcil per a observar els moments precisos de desaparició i reaparició del planeta darrera de la Lluna. Donada la distància a la qual es trobarà Venus de la Terra en aquell moment, el diàmetre del seu disc serà de 26.41 segons d'arc i, per tant, la Lluna hauria de trigar de l'ordre d'1 minut en tapar-lo per complet i en permetre que reaparegui sencer.
  • Aquells que realitzin l'anterior observació i mesurin aquest temps s'enduran una sorpresa: trobaran que el temps és, més o menys, la meitat del que es preveu a partir de les anteriors consideracions. Això és degut a què Venus estarà en fase!, tal com podran veure aquelles persones que facin servir telescopis.

Els planetes inferiors (Mercuri i Venus), quan són observats des de la Terra, tenen fases - com la Lluna, tot i que el seu cicle és força diferent. En el moment concret de l'ocultació, el 18 de juny, Venus estarà en una fase creixent del 44%.

Així doncs, si podeu observar el fenomen en detall amb un telescopi, veureu alguna cosa semblant a aquesta:

Imatge en detall de l'ocultació vista des de Barcelona, amb Venus clarament en fase creixent Detall de l'ocultació de Venus del 18 de juny de 2007 vista des de Barcelona en el qual s'aprecia la fase creixent de Venus.
La imatge ha estat obtinguda per membres de Serviastro amb el programa de codi lliure Celestia

Dades tècniques: des d'on i quan podrà observar-se?

Les ocultacions són fenòmens astronòmics que, a l'igual que els eclipsis de Sol, només poden observar-se des de determinades franges de la superfície terrestre i la seva aparença és molt diferent si s'observen des de llocs diferents. En aquest cas, podrà observar-se des de determinades zones d'Amèrica del Nord (en ple dia), fins a l'Índia durant la nit, passant per tota Europa - excepte la zona sud-oest de la Penínsual Ibèrica - i l'Orient Mitjà, on també podrà observar-se a plena llum del dia.

Mapa de les zones on l'ocultació de Venus serà observable
Mapa de les zones on l'ocultació de Venus serà observable.
Línia discontínua: ocultació durant el dia.
Línia contínua: ocultació durant el crepuscle.
Línia negreta: ocultació durant la nit.
Cortesia: IOTA

Pel que fa al moment exacte de l'esdeveniment, convé visitar la pàgina que la IOTA ha publicat , amb dades de tota la franja de visibilitat. Nosaltres senzillament facilitem dades referents a algunes ciutats espanyoles des d'on s'observarà l'ocultació:

Heu de tenir present que les següents dades són només aproximades. Donada la brevetat del fenomen (dels intervals de desaparició i reaparició), us recomanem encaridament que inicieu l'observació amb prou antelació.


Desaparició Reaparició
Barcelona 14:32:16 TU 15:24:13 TU
Santiago 14:22:09 TU 14:46:11 TU
València 14:47:45 TU 15:04:23 TU
Valladolid 14:30:57 TU 14:55:57 TU

Atenció!!: Recordeu que estem en horari d'estiu i que, per tant, anem dues hores per davant del temps universal, a Catalunya.

Galeria d'imatges

Podeu comprovar que l'esdeveniment del dia 18 promet ésser realment espectacular. No dubteu doncs en observar-lo i fotografiar-lo amb els mitjans a la vostra disposició! Llavors, estarem encantats de penjar en aquesta pàgina el que ens envieu.

Tornar

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl