Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Ocultació de Saturn del 22 de maig de 2007

Tornar

El dia 22 de maig va produir-se l'ocultació de Saturn per la Lluna: el disc de la Lluna, que estava gairebé en quart creixent, va passar per davant del planeta dels anells, tapant-lo per als observadors terrestres. En concret, a Barcelona es va produir entre les 19:37 TU , moment en el qual el planeta va desaparèixer darrera la Lluna, i les 20:35 TU , moment en el qual va reaparèixer, a l'altre costat del nostre satèl·lit.

Imatges enviades pels internautes:

Envieu-nos totes les imatges que tingueu al respecte d'aquest esdeveniment per tal de penjar-les en aquesta plana:

Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Instants immediatament posteriors a la reaparició de Saturn
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).

Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aspecte de Saturn un temps després del final de l'ocultació
Aurélie Daniel (Barcelona). Telescopi C8 i càmera digital (projecció afocal).

Tornar

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl