Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Ocultació rasant de HIP 72677 durant l'eclipsi de Lluna

Tornar logo cat.jpg

(Text: David Fernández-Barba, 29 abril 2004)

Durant l'eclipsi total de Lluna del 4 de maig (sobre les 21h23m TU), a 53 km de la Facultat de Física en direcció Nord-Est, tindrà lloc l'ocultació rasant d'una estrella relativament brillant per part de la Lluna. L'estrella implicada és HIP 72677 (= PPM 229398), de magnitud 6.55 i tipus espectral F 6V, situada a 55 pc de distància de la Terra. (Veure Efemèrides)

Una ocultació rasant es produeix quan la Lluna oculta una estrella, de manera que el fenomen té lloc just al limbe lunar, ja sigui el Nord o el Sud. En aquests casos es pot arribar a observar com l'estrella desapareix i reapareix diverses vegades per darrera dels cràters de la Lluna. Donades les dimensions dels cràters lunars, aquest fenomen només és visible en una estreta franja de terreny, d'uns 5-10 km, pel que normalment és imprescindible desplaçar-se a la zona de rasant; és a dir, la regió on és observable l'ocultació rasant. Aquesta regió es troba al voltant de la línia de rasant, que és la línia sobre la superfície terrestre que dibuixaria la trajectòria del punt de la Lluna en el què es produiria l'ocultació rasant si el nostre satèl·lit fos perfectament esfèric.

En aquest cas, la línia de rasant passa per sobre de Vic i surt al mar entre Pineda de Mar i Santa Susanna (veure mapa).

sv8578580.jpg

L'ocultació tindrà lloc, com hem dit, sobre les 21h23m TU, quan la Lluna estarà eclipsada en un 88% de la seva superfície. La part il·luminada de la Lluna se situarà prou lluny de l'estrella com per a que l'observació pugui ser prou còmoda a través de telescopi (veure figura: l'estrella es veu a baix a la dreta de la Lluna, en la zona eclipsada).

sv8578582.jpg

El que poden esperar veure els observadors que es desplacin per realitzar l'observació de la rasant és el que es veu a la figura amb el perfil previst, en el que veiem el perfil dels cràters lunars (línia contínua) i la seva diferència respecte el model de Lluna esfèrica (línia de punts).

sv8578584.jpg

Com és un perfil Sud, els cràters de la Lluna són prou abruptes com per a poder gaudir de diversos contactes. Per interpretar correctament el gràfic hem de fixar-nos que l'eix vertical equival a un desplaçament sobre el terreny respecte de la línia de rasant (marcada com a km. 0 a la figura): al Nord de la línia (cap a l'interior de la Lluna), quantitats negatives, i al Sud de la línia (cap a l'exterior de la Lluna), quantitats positives. Mirant el perfil veiem que la zona interessant per a realitzar observacions està compresa entre 3 km al Sud de la línia de rasant i uns 4-5 km al Nord. Per tant, una franja d'una amplada d'uns 8 km. L'altre eix, l'horitzontal, equival al temps. D'aquesta manera, veiem que els fenòmens relacionats amb l'ocultació rasant (els diferents contactes) poden durar típicament uns 3-5 minuts.

Els observadors han de cronometrar amb la major precisió possible els diferents contactes (desaparicions i reaparicions) de l'estrella per darrera dels cràters lunars. A part de l'espectacularitat del fenomen, aquest té, encara avui en dia, una utilitat científica pel que fa a la millor determinació de l'orografia lunar en el terreny afectat, i a la millora dels models del moviment lunar.

Efemèrides

calculades amb el programa Winoccult 3.1.0.
Mapa de Catalunya amb el programa Microsoft Autoroute 2002.
Figura de la Lluna amb el programa Guide Project Pluto 7.0.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl