Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Observación del celo nocturno

Más observaciones
Más actividades

OBSERVACIOESTELS-01.jpg Imatge:Observació (ICCUB)

Observación pública del cielo nocturno de otoño.

A cargo de Lola Balaguer (ICCUB [IEEC-UB]).

Fecha: 07/10/2017

Sitio: Can Sans de Fellines (Viladesens, Girona)

Asistentes: 100 personas

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl