Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Observació del cel nocturn

Més observacions
Més activitats

OBSERVACIOESTELS-01.jpg Imatge:Observació (ICCUB)

Observació pública del cel nocturn de tardor a càrrec de Lola Balaguer (ICCUB [IEEC-UB]).

Dia: 07/10/2017

Lloc: Can Sans de Fellines (Viladesens, Girona)

Assistents: 100 persones

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl