Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J. Núńez: "La contaminació a l’espai:

el perill real i creixent de les escombraries espacials"

Charlas

mŕxim

A cargo de: Jorge Núńez (ICCUB(IEEC-UB))

Fecha: 16/08/2018

Hora:

Sitio: Observatori Fabra, Barcelona

Marco: Ciclo Sopars amb estrelles 2018

Organiza: Observatori Fabra / Sternalia

Web: https://www.sternalia.com

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl