Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J. Núńez: "La contaminació a l’espai:

el perill real i creixent de les escombraries espacials"

Talks

mŕxim

By: Jorge Núńez (ICCUB(IEEC-UB))

Date: 16/08/2018

Time:

Place: Observatori Fabra, Barcelona

Context: Cicle Sopars amb estrelles 2018

Organizes: Observatori Fabra / Sternalia

Web: https://www.sternalia.com

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl