Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Fa un any que es va enlairar la missió "Gaia" i ja ha detectat 8 supernoves

Gaia 1any.jpg

19 d'octubre de 2014, Noticies de TV3,

Ja fa un any que es va enlairar la missió "Gaia", de l'Agència Espacial Europea, amb l'objectiu de fotografiar mil milions d'estrelles per fer un gran mapa en 3D de la Via Làctia. L'equip de la Universitat de Barcelona que coordina la recepció i el tractament de les dades ha anunciat que, fins ara, "Gaia" ja ha detectat vuit supernoves i que els seus resultats són encara més positius del que s'esperava.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl