Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Gaia comença a veure amb claredat

màxim

Gaia comença a veure amb claredat, 6 de febrer
Gaia segueix amb el seu procés de posta a punt . Aquesta imatge de prova mostra un dens cúmul d'estrelles a la Gran Núvol de Magallanes, una galàxia satèl·lit de la nostra Via Làctia . Un cop Gaia comenci a fer els mesuraments de rutina generarà enormes quantitats de dades. Però per maximitzar la investigació científica de la missió s'enviaran a la Terra, per a la seva anàlisi, només petits ' retalls ' centrats en cadascuna de les estrelles que detecta. Aquesta imatge de prova, presa com a part de la posada en marxa de la missió per a " afinar " el comportament dels instruments, és una de les primeres «imatges» vistes per Gaia, però, irònicament, també serà una de les últimes, ja que el propòsit de la missió no és enviar imatges completes a la Terra. Abans que Gaia estigui llest per entrar en la seva fase operativa de cinc anys cal alinear i enfocar els telescopis i fer una calibració precisa dels instruments. Aquest és un procediment laboriós que durarà diversos mesos.
Com a part d'aquest procés, l'equip Gaia ha estat utilitzant una mode de prova per descarregar part de les dades de la càmera, incloent aquesta imatge de NGC1818 . La imatge cobreix una àrea de menys d'1% del camp de visió de Gaia.
Els treballs estan progressant a bon ritme, però encara queda per fer fins a comprendre el comportament i el rendiment dels instruments.

_________________________________________________________________________
La imatge de prova de Gaia del jove cúmul d'estrelles NGC1818 al Gran Núvol de Magallanes (a dalt ) forma part de les proves de calibratge fetes abans del començament de la fase científica de la missió. El camp de visió és de 212 x 212 segons d'arc i la imatge està orientada aproximadament amb el nord a dalt i l'est a l'esquerra. La imatge cobreix una àrea de menys de l'1% del camp de visió de Gaia i el seu temps d'integració és de 2,85 segons.
El disseny general de Gaia està optimitzat per a la presa de mesures precises de posició. Els miralls primaris dels seus telescopis bessons són rectangulars. Per ajustar-se millor a les imatges subministrades pels telescopis, els píxels dels detectors del pla focal són també rectangulars . Aquesta imatge de NGC1818, ha estat remostrada en píxels quadrats. A més, per augmentar la seva sensibilitat i poder detectar estrelles molt febles, la càmera de Gaia no utilitza filtres i proporciona les dades de la intensitat en una banda ampla ( magnitud G ) i no imatges en color veritable. L'esquema de fals color usat aquí es refereix només a la intensitat . Els colors reals i les propietats espectrals de les estrelles es mesuren amb altres instruments de Gaia.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl