Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Nora Garralda - Valentí Bosch: "Xerrades d'astrofísica"

Xerrades - centres educatius

gaia forat 2.jpg

A càrrec de: Nora Garralda -ICCUB(IEEC-UB) i Valentí Bosch - ICCUB(IEEC-UB)

Títol: “Xerrades d'astrofísica”

Lloc:Facultat de Física

Data/Hora: 09/03/2017 - 09:00 -11:00

Curs/Escola:1r i 2n ESO / Jesuites de Sant Gervasi

18 alumnes de l'escola de Sant Gervasi visitaran la facultat i se'ls oferiran dues xerrades: "La missió Gaia", "Astrofísica i forats negres"

Xerrades dirigida a públic escolar, tancada al públic general

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl