Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

L'eclipsi als mitjans

  • Entrevista amb JM Carrasco al programa "Lletra lligada" de Radio4
  • Article al diari ARA, 18/03/2015
  • entrevista amb X. Luri al programa Què vols ser? de Radio Barcelona. 19/03/2015
  • Article al diari La Vanguardia, 18/03/2015: La UB retransmitirá por internet el eclipse de sol del próximo viernes
  • Article al diari La Vanguardia, 18/03/2015: Cómo ver el eclipse solar en Barcelona.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl