Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Vídeos de conferencias de Jordi Miralda Escudé

Vídeos

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansió de l'univers" parte 1
AAT Terrassa (2017) (catalán)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansió de l'univers" parte 2
AAT Terrassa (2017) (catalán)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansió de l'univers" parte 3
AAT Terrassa (2017) (catalán)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansió de l'univers" parte 4
AAT Terrassa (2017) (catalán)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansió de l'univers" parte 5
AAT Terrassa (2017) (catalán)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansió de l'univers" parte 6
AAT Terrassa (2017) (catalán)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmològics al llarg de la historia" parte 1
ICCUB (2009) (catalán)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmològics al llarg de la historia" parte 2
ICCUB (2009) (catalán)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmològics al llarg de la historia" parte 3
ICCUB (2009) (catalán)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmològics al llarg de la historia" parte 4
ICCUB (2009) (catalán)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmològics al llarg de la historia" parte 5
ICCUB (2009) (catalán)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmològics al llarg de la historia" parte 6
ICCUB (2009) (catalán)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmològics al llarg de la historia" parte 7
ICCUB (2009) (catalán)

Miraldaastro GR2006.jpg
"Gas dynamics in galactic nuclei"
Astro-GR 2006 (2006) (inglés)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl