Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiˇ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Talks by Jordi Miralda EscudÚ

Videos

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansiˇ de l'univers" part 1
AAT Terrassa (2017) (Catalan)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansiˇ de l'univers" part 2
AAT Terrassa (2017) (Catalan)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansiˇ de l'univers" part 3
AAT Terrassa (2017) (Catalan)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansiˇ de l'univers" part 4
AAT Terrassa (2017) (Catalan)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansiˇ de l'univers" part 5
AAT Terrassa (2017) (Catalan)

MiraldaTerrassa2017.jpg
"El futur de l'expansiˇ de l'univers" part 6
AAT Terrassa (2017) (Catalan)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmol˛gics al llarg de la historia" part 1
ICCUB (2009) (Catalan)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmol˛gics al llarg de la historia" part 2
ICCUB (2009) (Catalan)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmol˛gics al llarg de la historia" part 3
ICCUB (2009) (Catalan)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmol˛gics al llarg de la historia" part 4
ICCUB (2009) (Catalan)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmol˛gics al llarg de la historia" part 5
ICCUB (2009) (Catalan)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmol˛gics al llarg de la historia" part 6
ICCUB (2009) (Catalan)

MiraldaCosmo2009.jpg
"Els models cosmol˛gics al llarg de la historia" part 7
ICCUB (2009) (Catalan)

Miraldaastro GR2006.jpg
"Gas dynamics in galactic nuclei"
Astro-GR 2006 (2006) (English)

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl