Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Comentarios a la detección de la señal proviniente de las primeras estrellas del universo

Prensa

màxim


Imagen virtual de las primeras estrellas del Universo (National Science Foundation)

 • Contexto: publicació de la notícia sobre la detecció del senyal provinent de les primeres estrelles anunciada per un equip de la Universitat d'Arizona.

 • Fuente :
  • La Vanguardia ( 28/02/2018)
  • Ara.cat ( 02/03/2018)
   • Comentarios
    • Eduard Salvador, catedrático de astrofísica de la UB i investigador en el Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB],experto en cosmología.
    • Licia Verde, investigador ICREA en el Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB [IEEC-UB], experto en cosmología.
   • Enlace con la noticia en el ARA
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl