Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Jordi Miralda: "L'obra de Ramon Llull: una perspectiva des de la cičncia moderna"

Houghton SC.L9695.482ab - Ramon Llull 1505.jpg

By: Jordi Miralda

Place: sala d’actes Gregori Maians del MuVIM. Quevedo, 10. Valčncia.

Date: 17/11/2016 - 19:30

Title: “L'obra de Ramon Llull: una perspectiva des de la cičncia moderna”

Context: "Els debats del magnŕnim"

Organizes: IAM, Institució Alfons el Magnŕnim

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl