Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Jordi Miralda: "L'astrofísica i cosmologia actuals, una professió de futur."

z8338.jpg

Título: "L'astrofísica i cosmologia actuals, una professió de futur.

A cargo de: J. Miralda

Sitio: INS Galileo Galilei

Fecha-Hora: 26/042016

Galaxy Cluster IDCS 1426.
Crèdit:X-ray: NASA/CXC/Univ of Missouri/M.Brodwin et al;
Optical: NASA/STScI; Infrared: JPL/CalTech
Charla dirigida a público escolar. Cerrada a público general.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl