Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Jordi Miralda: "L'astrofísica i cosmologia actuals, una professió de futur."


z8338.jpg

Títol: "L'astrofísica i cosmologia actuals, una professió de futur.

A càrrec de: J. Miralda

Lloc: INS Galileo Galilei

Data-Hora: 26/042016

Galaxy Cluster IDCS 1426.
Crèdit:X-ray: NASA/CXC/Univ of Missouri/M.Brodwin et al;
Optical: NASA/STScI; Infrared: JPL/CalTech
Xerrada dirigida a públic escolar, tancada al públic general
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl