Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Jordi Miralda: "L'astrofísica i cosmologia actuals, una professió de futur."

z8338.jpg

Title: "L'astrofísica i cosmologia actuals, una professió de futur.

By: J. Miralda

Place: INS Galileo Galilei

Date-Hora: 26/042016

Galaxy Cluster IDCS 1426.
Crèdit:X-ray: NASA/CXC/Univ of Missouri/M.Brodwin et al;
Optical: NASA/STScI; Infrared: JPL/CalTech
Talk addressed to school members, closed to general public.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl