Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Detectada la huella de las primeras estrellas del Universo"

Premsa

màxim


Una de les galàxies més llunyanes
Crèdit:ESO

17/05/2018

  • Font: La Vanguardia
  • Participa Jordi Miralda, investigador ICREA a l'Institut de Ciències del Cosmos
  • Context: -
  • Idioma: ES

Enllaç amb l'article

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl