Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"Detectada la huella de las primeras estrellas del Universo"

Press

mŕxim


One of the more distant galaxies
Credit:ESO

17/05/2018

  • Source: La Vanguardia
  • Participate: Jordi Miralda, ICREA researcher at the Institut de Cičncies del Cosmos
  • Context: -
  • Language: ES

Link with the article

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl