Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Distàncies astronòmiques: Activitat 2

La mida del Sol

Tornar

Amb l'ajut d'una cambra fosca ben senzilla de construir es pot trobar la mida angular del Sol, i amb ella i una mica de trigonometria s'obté la mida del radi solar. En el arxiu pdf adjunt hi trobareu el dossier de la pràctica.

Contacte

Per a consultes i inscripcions, envieu un correu a:

solarte@am.ub.es

Especifiqueu les vostres dades: nom del centre, professor responsable de les activitats, curs que realitzarà les activitats, ...

També és l'adreça on podreu enviar-nos els resultats de les vostres activitats.

ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
scunirec h22.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl