Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Mètodes d'observació d'un eclipsi de Sol

MAI NO MIREU EL SOL DIRECTAMENT

Mirar el Sol directament sense protecció o a través d'ulleres (incluses les ulleres de sol), telescopis o qualsevol altre instrument no dissenyat amb aquesta finalita\ t pot produir-nos greus lesions als ulls. Tampoc es poden fer servir radiografies, negatius o vidres fumats, ja que poden provocar igualment greus lesions oculars.

¿COM OBSERVAR-LO DONCS?

  • La manera més segura de fer-ho és projectant l'imatge del Sol a través d'un telescopi sobre una pantalla blanca (veieu figura). Aquesta forma d'observar l'eclipsi ofereix a més a més l'avantatge de permitre la observació simultània a un grup de persones.
projeccio.jpg

  • Un altre mètode de projecció és la anomenada cambra fosca. Consisteix en fer servir una capsa allargada a la qual fem les següents operacions: primer un petit forat amb una agulla a un extrem (1 en la figura), la zona d'aquest forat es pot folrar préviament amb paper d'alumini o algun material opac (la zona fosca de la figura). A continuació a l'extrem oposat fem un forat més gran (2 a la figura) que cobrim amb paper translúcid (vegetal). La llum entrarà pel forat petit i projectarà la imatge en el paper translúcid. Es pot practicar un forat lateral per tal de poder veure fàcilment la imatge que s'ha format.
phole.gif
  • També es pot observar mitjançant un telescopi convenientment equipat amb filtres solars de gran qualitat.
  • Si no volem fer servir telescopi es pot fer l'observació amb les ulleres específiques d'observació solar o els filtres de soldador més foscos (núm.14).
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl