Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Mesura de la mida i la forma de l'ombra de la Terra durant un eclipsi de Lluna

Tornar

Una de les medicions interessants que poden fer-se durant un eclipsi de Lluna és la determinació del temps de pas de l'ombra terrestre pel centre dels cràters del nostre satèl·lit. D'aquesta manera pot conèixer's amb força precisió la forma de l'ombra, que és diferent en cada eclipsi com a conseqüència d'efectes atmosfèrics.

Pot trobar-se informació addicional en l'article en format pdf: Size and shape of the umbra during a lunar eclipse.

La taula següent recull els temps aproximats de pas de l'ombra de la Terra pels diferents cràters de la Lluna. Han de prendre's com el que són: dades orientatives, que pretenen facilitar l'optimització de les observacions.

Prendre les mesures és fàcil! Quan els cràters són molt petits i pot distingir-se fàcilment el seu centre, n'hi ha prou amb apuntar el moment en què l'ombra de la Terra comença a cobrir aquest centre, per una banda, i el moment en què deixa de fer-ho, per una altra.

En canvi, quan els cràters són més grans i no és fàcil determinar a simple vista el centre exacte, el millor és mesurar el temps en què l'ombra comença a tocar cadascun dels dos extrems (entrada), i el temps en què deixa de fer-ho (sortida), i fer la mitjana entre els dos temps d'entrada per un costat, i els dos de sortida per un altre.

Per tal que les mesures siguin d'utilitat, cal que estiguin fetes amb una precisió de 0,1 minuts (6 segons), de manera que és necessari disposar d'un rellotge sincronitzat amb el temps dels senyals de ràdio. A més, és millor portar-les a terme amb telescopis de poca potència.

Insistim que no us heu de deixar influir massa per les dades de la taula, ja que són simplement orientatives. Per altra banda, és convenient que esteu ben familiaritzats amb els cràters de la Lluna abans de prendre les mesures, per tal d'evitar imprecisions. El mapa següent, així com el que hi ha disponible en el document pdf de més amunt, poden ajudar una mica en aquest sentit:

craters.jpg
Noms d'alguns dels cràters més importants de la Lluna

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl