Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Observació dels cràters de la Lluna durant l'eclipsi

Tornar logo cat.jpg

Una de les qüestions interessants a mesurar durant un eclipsi de Lluna és l'entrada i sortida de l'ombra dels diversos cràters visibles a la superfície de la Lluna. La mesura dels temps d'entrada i sortida permeten mesurar l'allargament de l'ombra de la Terra per motius atmosfèrics. (Veure Size and shape of the umbra during a lunar eclipse). Per a aquest eclipsi podem veure, a mode de referència, una taula de previsions (en les que s'ha considerat un 2% d'allargament de l'ombra terrestre):


contcrat1.jpg

TU d'entrada


contcrat4.jpg

TU de sortida

18:52
Grimaldi
21:16
Grimaldi
18:57
Aristarchus
21:19
Billy
19:00
Billy
21:23
Campanus
19:00
Kepler
21:25
Tycho
19:07
Pytheas
21:29
Kepler
19:08
Copernicus
21:30
Aristarchus
19:11
Timocharis
21:37
Copernicus
19:13
Plato
21:39
Pytheas
19:13
Campanus
21:44
Timocharis
19:21
Aristoteles
21:49
Plato
19:22
Eudoxus
21:51
Manilius
19:22
Manilius
21:52
Dionysius
19:25
Tycho
21:55
Menelaus
19:25
Menelaus
21:57
Eudoxus
19:28
Dionysius
21:57
Aristoteles
19:29
Plinius
21:58
Plinius
19:38
Proclus
21:58
Goclenius
19:40
Taruntius
22:03
Langrenus
19:42
Goclenius
22:04
Taruntius
19:47
Langrenus
22:06
Proclus

Extret de http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html - F. Espenak, NASA/GSFC


Us proposem seguir aquest esdeveniment amb nosaltres i entre tots obtenir una mesura millor de la forma de l'ombra de la Terra per a aquest eclipsi. Recordeu que la forma de l'ombra es diferent en cada eclipsi, així que no podem deixar escapar l'oportunitat que ens dóna aquest eclipsi.


¡És fàcil! Solament s'ha de mesurar els temps d'immersió i sortida de l'ombra en els cràters de la taula. Si el cràter és prou gran es pot mesurar quan comença a cobrir el cràter i quan ho ha fet completament i calcular el promig per cada cràter tant a l'entrada com a la sortida de l'ombra (o bé, si el cràter és molt petit prendre una sola mesura en el moment en què l'ombra terrestre travessa el centre del cràter).


No us deixeu influir massa pels temps predits a la taula. Només són orientatius, per a que sapigueu quin serà el proper cràter en entrar o sortir i quan serà. El temps observat no serà segurament igual al de la taula degut a com estigui l'atmosfera terrestre en aquell moment.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl