Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Marc Ribó: "La Lluna"

lluna-ISS.jpg

A cargo de: Marc Ribó Gomis

Título: “La Lluna”

Sitio:Escuela de la Concepción (Barcelona)

Curso: 3º de primaria

Fecha/Hora: 25/11/2016 - 9:00 -11:00

Curso: 3o primaria

Charla dirigida a público escolar, cerrada al público general
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl