Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Marc Ribó: "La Lluna"

lluna-ISS.jpg

By: Marc Ribó Gomis

Title: “La Lluna”

Place: Escola de la Concepción (Barcelona)

Date/Time: 25/11/2016 - 9:00 -11:00

Year: 3rd primary school

Talk addressed to school members, closed to general public.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl