Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Marc Ribó: "Coets i astronautes"

Xerrades - centres educatius

astronautes-01.jpg

A càrrec de: Marc Ribó Gomis

Títol: “Coets i astronautes”

Lloc:Escola de la Concepció (Barcelona)

Data/Hora: 21/12/2016 - 15:00 -15:30

Xerrada dirigida a públic escolar, tancada al públic general
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl