Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Estudiant l'Univers en raigs gamma de molt alta energia

Xerrades
Xerrades a centres educatius

cta26.png
Visió artística del LST
Crèdits: Akihiro Ikeshita, Mero-TSK, International

A càrrec de: Marc Ribó, ICCUB [IEEC-UB]

Data: 15/05/2019

Hora: 20:00

Lloc: Agrupació astronòmica de Sabadell

Els experiments MAGIC, HESS i VERITAS han revolucionat el camp de l'astrofísica de raigs gamma de molt alta energia en els darrers anys. Mentre que el 2003 amb prou feines es coneixien mitja dotzena d'objectes, actualment se'n coneixen més de 200, els quals han permès aprofundir en la física d'objectes galàctics i extragalàctics, així com fer estudis sobre física fonamental a l'Univers. En aquesta xerrada faré una breu introducció sobre mecanismes per generar raigs gamma de molt alta anergia i la tècnica que s'utilitza per detectar-los. Després passaré a revisar els descobriments més interessants realitzats pels experiments actuals, des de romanents de supernova a sistemes binaris, des dels jets de forats negres súper-massius a la seva connexió multi-missatger a través de la detecció de neutrins. Finalment presentaré el Cherenkov Telescope Array (CTA), l'observatori terrestre d'astronomia gamma de nova generació que s'està construint a La Palma i Paranal, i descriuré els seus projectes clau que es duran a terme durant la propera dècada.

Marc Ribó és doctor en física per la Universitat de Barcelona (UB). Professor del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB (ICCUB), director científic de l'Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) i membre de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl