Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

M. Ribó: "Contestant les vostres preguntes sobre l'Univers"

Visita a la classe de l’Espai i els Planetes

Conferencias

Charlas en centros educativos

planck planck16-001a 320.jpg

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

A cargo de: Marc Ribó (ICCUB [IEEC-UB])

Fecha: 18/10/2018

Hora: -

Curso: 1r primaria

Sitio: Escola de la Concepció, Barcelona

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl