Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

M. Ribķ: "Contestant les vostres preguntes sobre l'Univers"

Visita a la classe de l’Espai i els Planetes

Xerrades

Xerrades en centres educatius

planck planck16-001a 320.jpg

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (IPAC)

A cārrec de: Marc Ribķ (ICCUB [IEEC-UB])

Data: 18/10/2018

Hora: -

Curs: 1r primāria

Lloc: Escola de la Concepciķ, Barcelona 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl