Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

X. Luri: "A Sitges els científics treballen en la creació de la més gran biblioteca d’estrelles de la història"

Astronomia a la ràdio i la TV

màxim

23/01/2017 L'investigador de l'ICCUB, Xavier Luri, parla sobre la missió Gaia a Ràdio Miracel de Sitges el dia 23 de gener de 2017.

El programa dedica un espai a aquest tema en motiu de la cel·lebració del segon congrés del consorci d’anàlisi i processament de dades de Gaia.

* Enllaç amb el programa*

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl