Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

X. Luri: "La matèria fosca"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

Confer 14 febrer 310.jpg

-

A càrrec de: Xavier Luri Carrascoso (ICCUB [IEEC-UB]))

Data: 14/02/2018

Hora: 20:00

Context: -

Lloc: Agrupació Astronòmica de Sabadell

Resum:

Què és la matèria fosca? Si no la veiem, com és que en podem parlar? Farem una revisió dels fonaments observacionals d’aquest concepte i l’estat actual del seu coneixement.

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl