Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

X. Luri: "L’espai al cinema: ficció i realitat"

Talks

Talks in educative centres

ConquestaEspai.jpg

-

By: Xavier Luri Carrascoso (ICCUB [IEEC-UB]))

Date: 05/04/2018

Time: 19:00

Context: TOC TOC

Place: Biblioteca Jaume Fuster (Barcelona)

Resum:

Contrastem la conquesta de l’espai tal com apareix a les pel·lícules amb la realitat científica de l’exploració de l’espai.

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl