Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

"La teoría de la relatividad de Einstein resiste, incluso en escalas galácticas"

Premsa

màxim


Galaxia ESO 325-G004 (NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI / AURA))(ESA/Gaia/DPAC)

21/06/2018

  • Font: Hipertextual
  • Participa Xavier Luri (ICCUB [IEEC-UB])
  • Context: Publicació de la notícia sobre la prova a la teoria de la relativitat feta fora de la Via Làctia.
  • Idioma: ES

Enllaç amb l'article

-

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl