Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

X. Luri - J.M. Carrasco: "EXOPLANETES"

Conferencias
Conferencias en centros educativos

107 heic1312a.jpg

A cargo de: X. Luri - J.M. Carrasco - ICCUB-IEEC

Fecha: 28/11/2019

Hora: 20:000

Sitioc: Casa de Cultura, Sant Cugat del Valles (AASCV)

* Actividad en AASCV*:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl