Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

X. Luri - J.M. Carrasco: "EXOPLANETES"

Talks
Conferencias en centros educativos

107 heic1312a.jpg
credit: NASA, ESA, M. Kornmesser

By: X. Luri - J.M. Carrasco, ICCUB-IEEC

Date: 28/11/2019

Time: 20:000

Place: Casa de Cultura, Sant Cugat del Valles (AASCV)

* Activity AASCV*:

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl