Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

La professora Licia Verde ha estat guardonada amb el premi 2019 Lodewijk Woltjer Lecture

(14/03/2019)

8a0f9740-dcee-4f5e-a274-022628318fa4.jpg

Licia Verde

El premi 2019 Lodewijk Woltjer Lecture ha estat concedit a la investigadora Licia Verde (ICREA a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona) pel seu treball destacat en cosmologia, especialment en l’estudi del fons còsmic de microones i l’estructura a gran escala de l’Univers.

Licia Verde va néixer a Venècia, Itàlia el 1971; es va graduar en física per la Universitat de Padova (1996) i va defensar la seva tesi a la Universitat d'Edimburg el 2000. Després es va fer estades postdoctorals a la Universitat de Rutgers i a la Universitat de Princeton, on va ser Chandra Fellow i Spitzer fellow. Allà va aprofitar l’oportunitat d’unir-se a l’equip científic de WMAP.

Va ser professora a la Universitat de Pennsilvània (2004) i, a la tardor del 2007, esdevingué professora ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) de Barcelona. Des del 2010 dirigeix el Grup de Cosmologia i d'Estructures de Gran Escala a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Ha rebut dues ajudes ERC IDEAS: Starting (2009) i Consolidator (2016). Ha compartit amb l'equip WMAP el premi Gruber Cosmology prize (2012) and the 2018 Breakthrough prize for Fundamental Physics. Va estar entre els investigadors Thompson Reuters ISI més citats el 2015. Va rebre la medalla Narcis Monturiol 2017 i el Premi Nacional de Recerca 2018, que reconeix un investigador que recentment ha contribuït significativament i internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus camps: ciències humanes i socials, ciències de la vida i salut, enginyeria i tecnologia i ciències experimentals. És membre de la Young Academy of Europe.

La professora Licia Verde és una cosmòloga que aborda qüestions com l'origen, la composició i l'evolució de l'Univers, amb especial atenció a la metodologia estadística.

Poc després d'obtenir la seva tesi doctoral, Verde va analitzar una poderosa i increïble propietat estadística dels estudis galàctics relacionada amb correlacions d'ordre superior. Va mostrar que les galàxies de l'estudi anglo- australià de dos graus de desplaçament al vermell (l'estudi més gran tridimensional de galàxia disponible llavors) tracen la distribució de la matèria fosca evasiva encara que omnipresent (que representa aproximadament el 80% de la massa del univers). Aquest resultat indica que la distribució de galàxies es pot utilitzar per estudiar la matèria fosca.

Licia Verde es va unir aleshores a l'equip científic de la sonda Microwave Anisotropy Probe (més tard es va denominar Wilkinson Microwave Anisotropy probe). Verde va participar en l'anàlisi i la interpretació de les dades de Fons Còsmic de Microones del satèl·lit WMAP. Aquest anàlisi va ser fonamental per establir el que avui és el model cosmològic estàndard. En aquest model, l’Univers està compost de matèria fosca i energia fosca i la matèria estàndard, com la coneixem, només suposa aproximadament el 5% de l’Univers. Les galàxies i les estructures a gran escala que veiem avui van sorgir de diminutes fluctuacions quàntiques inicials que es van amplificar per la gravetat al llarg dels 13.700 milions d’anys d’evolució.

La professora Licia Verde va enfocar la seva atenció en desenvolupar eines estadístiques rigoroses per analitzar els estudis de l’Univers i, per tant, connectar models teòrics a les observacions. Gràcies a dues beques ERC, ha creat un grup de recerca internacional en cosmologia física a la Universitat de Barcelona. Sota el seu lideratge, el grup ha contribuït a obtenir alguns dels resultats més importants de l'estudi Baryon Acoustic Oscillations Survey, que forma part del projecte d'investigació Sloan Digital Sky Survey: mesures de la història d’expansió de l’univers i la formació d’estructures cosmològiques, així com de la restricció dels paràmetres cosmològics que descriuen l'estructura i la composició detallada del Cosmos. El seu grup està involucrat en dos projectes: Dark Energy Spectroscopic Instrument survey i la missió Euclid. Aquests estudis proporcionaran mapes tridimensionals detallats de galàxies i estructures cosmològiques a gran escala que cobreixen un volum sense precedents: essent el volum de l’estudi una fracció considerable de tot l’univers observable. Si WMAP va marcar l’inici de la cosmologia de precisió, l’arribada d’aquests estudis de grans dimensions impulsa la cosmologia a l’era "big data".

La professora Licia Verde ha supervisat 7 estudiants de màster, té o està supervisant 7 estudiants de doctorat i ha assessorat 20 postdocs d'incorporació externa. Promou vocacions STEM (Girls in Science, Technology, Engineering, and Mathematics), és una apassionada de la comunicació científica, de la divulgació especialment per a joves, la diversitat i la inclusió en el lloc de treball i el futur de la comunicació acadèmica.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl