Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Promoure la divulgació científica

Xerrades
Xerrades a centres educatius

Poster Jornada divulgacio cientifica.jpg

-

A càrrec de: Marga Becerra, Gemma Marfany, Xavier Luri, Michele Catanzaro

Data: 03/04/2019

Hora: de 10:00 - 14:00

Lloc: Facultat de Física UB, Aula Eduard Fontseré

Enllaç: Matrícula personal docent UB

Organitza: ICE, Institut de desenvolupament professional

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl