Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

J.M. Gómez-Cama:

"Nanosatčl·lits"

Astronomia a la rądio i la TV

mąxim Emissions: Dc.19 juny (22h) i Dm.23 (24h)ENDCOLOR%

A cąrrec de: J.M. Gómez-Cama,Institut de Cičncies del Cosmos (ICCUB [IEEC-UB])

Programa: "L'altra Rądio" de Rądio 4

(catalą)

Resum:

José.M Gómez,coordinador de la 4a Barcelona TechnoWeek, de l'Institut de Cičncies del Cosmos de la Universitat de Barcelona, participa al programa «L'altra rądio» de Rądio 4, enregistrat al Nanosatlab de la UPC.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl