Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Itinerary of the exhibition "Viatge a l'univers fosc"

Exhibitions
Main page of this exhibition
google-calendar-icon-17519.png
Calendar itinerary

Now

Àger

  • Dates: del 6 April al 15 September
  • Place: Centre d'observació del Univers

Coming destinations:

2018

Viladecans

2019

Sant Cugat

Past destinations:

2018

Matadepera

Barcelona

2017

Vilafranca del Penedès

Barcelona

  • Dates: from 19 Otober to 6 November 2017
  • Place: Facultat de Física de la UB
    • hall of the Physics Faculty, in front of sala de juntes, from 19-10-201 to 27-10-2017
    • Martí i Franquès hall, from 27-10-2017 to 6-10-2017

  • Opening talk: at the "antiga sala de graus de Física" (20-10-2017, 12:45-13:45). News
  • Photos

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl