Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versió a ServiAstro
      
More topic actions...Edit   Attach

Itinerancia de la exposición

Volver

Ubicación actual:

* Museo de Sant Boi de Llobregat

 • Fechas: Del 18 de mayo hasta el 29 de septiembre de 2013

Próximas destinaciones:

* Centre Cultural de Martorell

 • Fechas: Del 15 de octubre al 11 de diciembre de 2013

Itinerancias anteriores:

2013

* Casa de la Cultura de Sant Cugat * Fechas: Del 1 de abril al 5 de mayo de 2013

2012

* Cornellà de Llobregat

  • Fechas: Del 30 de septiembre al 25 de noviembre
  • Material recopilado: Fotografías

2011

2010

 • Àger
  • Ubicación: Centre d'Observació de l'Univers (COU)
  • Fechas: Diciembre 2009 - mayo 2010
  • Material recopilado: Fotografías
·
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl